Poťahové materiály
0
košík
0 Kč s DPH

Tyto Zásady ochrany osobních údajů doplňují Obchodní podmínky společnosti Melli Interiéry CZ s.r.o.

Správcem osobních údajů je společnost Melli Interiéry CZ, s.r.o., IČO 49432206, se sídlem Krásova 749/17, 130 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka 109707 C, e-mail: melli.interiery@seznam.cz, telefon: +420 774 147 700

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, budou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy, tedy zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a se zákonem č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Zpracování bez uděleného souhlasu

Právním základem pro zpracování osobních údajů je splnění uzavřené kupní smlouvy a splnění zákonných povinností. Účel zpracování je vystavení faktury, zpracování a evidence plateb, dodání zboží a plnění zákonných povinností plynoucích z odpovědnosti za vady (případné reklamace). Pro tyto účely jsou údaje zpracovány po nezbytně nutnou dobu k naplnění uvedených účelů.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

Jméno a příjmení

Adresa trvalého pobytu

Telefonní číslo

E-mailová adresa

Doručovací adresa

Bankovní spojení

IČO

DIČ

Případně další osobní údaje sdělené kupujícím, které jsou nezbytné pro dosažení účelu zpracování

Prodávající je správcem osobních údajů a získané osobní údaje budou zpracovány bezpečnou formou zamezující jejich zneužití. Osobní údaje jsou ukládány v zabezpečené elektronické databázi. Osobní údaje jsou zpravidla zpracovány manuálně i automatizovaně.

Kategorie příjemců osobních údajů:

Osoby doručující zásilku kupujícímu

Dodavatelé účetních služeb

Zpracovatelé osobních údajů:

Zpracování pro účely splnění smlouvy s kupujícím je prováděno po dobu nezbytnou pro splnění povinností z kupní smlouvy a do uplynutí doby pro uplatnění možných nároků z kupní smlouvy). Některé údaje (např. údaje uvedené na faktuře) však může být prodávající povinen zpracovávat pro splnění svých zákonných povinností (vedení účetnictví), a to na dobu uvedenou v takových právních předpisech.

Zpracování na základě souhlasu a obchodní sdělení

Nad rámec výše uvedených bodů se uplatní následující ustanovení v případě zpracování na základě uděleného souhlasu či v případě souhlasu se zasíláním obchodních sdělení.

V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu (např. uděleného v rámci soutěží, marketingových akcí, apod.) jsou osobní údaje v rozsahu uvedeném výše zpracovávány za účelem marketingového využití, nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení. Udělení souhlasu se zpracováním je dobrovolné.

Osobní údaje jsou v případě zpracování na základě souhlasu zpracovány po dobu odvolání souhlasu.

V případě zasílání obchodních sdělení na základě § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, jsou zpracovávány pouze elektronické kontaktní údaje kupujícího. Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení na elektronickou adresu, kterou uvedl při registraci. Kupující může kdykoliv odmítnout zasílání obchodního sdělení dle předcházející věty sdělením odeslaným elektronicky na adresu: melli.interiery@seznam.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů či se zasíláním obchodních sdělení se uděluje na dobu neurčitou. Kupující je oprávněn udělený souhlas kdykoliv odvolat sdělením odeslaným elektronicky na adresu: melli.interiery@seznam.cz nebo písemně do sídla prodávajícího.

Kupující má právo na přístup k osobním údajům, má právo na jejich opravu, doplnění, má právo na jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů, může žádat prodávajícího o vysvětlení a odstranění závadného stavu prostřednictvím žádosti odeslané elektronicky na adresu: melli.interiery@seznam.cz nebo písemně do sídla prodávajícího. O následném postupu bude kupující informován písemně nebo e-mailovou zprávou.

V případě, že stížností doporučuje prodávající obrátit se nejdříve na některý z kontaktních údajů prodávajícího (melli.interiery@seznam.cz či písemně v jeho sídle). Případně je možné se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Poťahové látky

vstúpiť

molitany a peny

vstúpiť

štandardné peny

standard peny

studené peny

studene peny

pojená drť

pojena drt

drtený molitan

drceny molitan

matracoviny

vstúpiť
logo2

koženky

vstúpiť

DOPRAVA ZDARMA

Při nákupu nad 8 000 Kč

1500+ produktů

v několika variantách

Kamenná prodejna

Zavřít
Vážení zákazníci, 

přejeme Vám krásně prožité Vánoce a uspěšný nový rok 2024.
Od 21. 12. máme celozávodní dovolenou a objednané zboží Vám budeme expedovat od 2. ledna 2024.
Děkujeme za pochopení
PF 2024
Kontakt
Chcete dostávat nejnovější informace z našeho obchodu?
Přihlašte se do našeho e-mailového zpravodaje.
© 2024 Všechna práva vyhrazena | Webdesign by Pixel Design s.r.o. | Created by webyashopy.cz
Meli interiéry, s.r.o. - Černokostelecká 2198/53 Strašnice, 100 00 Praha 10
storemagnifiercrossmenu